Dalkia Česká republika, a.s.

Číslo jednací: 03840-5/2011-ERU

Účastník řízení, jakožto dodavatel tepelné energie a držitel licence na rozvod tepelné energie, v období od 31. července 2010 do 15. září 2010 neměřil, nevyhodnocoval a neúčtoval dodávku tepelné energie podle skutečných parametrů teplonosné látky a údajů vlastního měřicího zařízení svému smluvnímu odběrateli v rozporu s ust. § 78 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91 odst. 12 písm. d) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, 709 74 Ostrava, IČ: 45193410
Datum nabytí právní moci: 8. 8. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 536.13 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon