D.I.S., spol. s r.o. - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu středotlakého plynovodu v obcích Vladislav, Moravský Krumlov

Číslo jednací: 11594-9/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 24. srpna 2012 v obci Vladislav u č. p. 197 v souvislosti s realizací stavby „Ochrana vod v povodí řeky Dyje – II. etapa 2, Vladislav - ČOV a kanalizace", dne 24. září 2012 v obci Moravský Krumlov, ulice Tiskárenská u č. p. 437, v souvislosti s realizací stavby „Ochrana vod v povodí řeky Dyje – II. etapa, podprojekt 5, Moravský Krumlov – ČOV a kanalizace" a dne 25. září 2012 prováděl v obci Vladislav u č. p. 25 v souvislosti s realizací stavby „Ochrana vod v povodí řeky Dyje – II. etapa 2, Vladislav - ČOV a kanalizace" v ochranném pásmu středotlakého plynovodu PE d 63 zemní práce, při kterých došlo třikrát k poškození tohoto plynárenského zařízení, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, dopustil spáchání tří správních deliktů uvedených v ust. § 91a odst. 1 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost D.I.S., spol. s r.o., se sídlem Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno – Královo Pole, IČ: 46975616
Datum nabytí právní moci: 1. 11. 2013

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon