D & D PROFI, s. r. o. – rozhodnutí k nedodržení povinnosti poskytnout požadované podklady a informace

Číslo jednací: 01692-3/2018-ERU

Obviněný, se tím, že v rozporu s ustanovením § 10 odst. 2 kontrolního řádu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, jakožto kontrolovaná osoba neposkytl kontrolujícím potřebnou součinnost, když neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu v období ode dne 12. září 2017 dosud dle výzvy obsažené v „Oznámení o zahájení kontroly" ze dne 17. srpna 2017, doručené dne 27. srpna 2017 a v období ode dne 30. září 2017 dosud požadované podklady a informace dle „Výzvy ke splnění povinnosti" doručené dne 19. září 2017 dopustil spáchání 2 trvajících přestupků podle ustanovení § 91a odst. 2 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost D & D PROFI, s. r. o., se sídlem Palackého 485, 533 03 Dašice, IČO: 25250167

Datum nabytí právní moci: 14. 3. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 388.82 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon