D a M Pospíšil s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 02386-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 22. července 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Uhlířské Janovice, strojně zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost D a M Pospíšil s.r.o., se sídlem Ku ptáku 387, 284 01 Kutná Hora IČO: 26148960

Datum nabytí právní moci: 8. 3. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon