CZT Valašské Meziříčí s.r.o. – rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie

Číslo jednací: 08465-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 10 přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie na dokladech o vyúčtování dodávek, které neobsahovaly všechny stanovené údaje.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost CZT Valašské Meziříčí s.r.o., se sídlem Husova 373/29, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 25851501

Datum nabytí právní moci: 11. 1. 2019   

Ke stažení

Obsah

Sdílejte