CZO Morava s.r.o. - usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 08758-23/2018-ERU

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem pod sp. zn. OSR-08758/2018-ERU s  účastníkem řízení, ve věci podezření ze spáchání správního deliktu dle ust. § 91 a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se měl dopustit tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona při provádění zemních prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení poškodil středotlaký plynovod, čímž měl porušit povinnost provádět v ochranném pásmu i mimo ně veškeré činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení, se podle ust. § 86 odst. 1 písm. b) zákona č.  250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

CZO Morava s.r.o., se sídlem Juřinka 151, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 26851971

Datum nabytí právní moci: 11. 3. 2020

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 707.74 KB

Obsah

Sdílejte