CZENERGIE4U s.r.o. - rozhodnutí k neplněním zákonem stanovené povinnosti

Číslo jednací: 04112-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu na jeho výzvu ze dne 18. ledna 2017 označenou jako „Žádost o poskytnutí informací a podkladů" doručenou mu dne 28. ledna 2017 a rovněž opakovanou výzvu ze dne 13. února 2017 označenou jako „Opakovaná žádost o poskytnutí informací a podkladů dle § 15a energetického zákona", doručenou mu dne 23. února 2017, ve stanovených lhůtách ani do dne vydání tohoto příkazu požadované podklady a informace, dopustil spáchání správního deliktu podle ustanovení § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost CZENERGIE4U s.r.o., se sídlem Vinohradská 939/39, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 24234362

Datum nabytí právní moci: 3. 5. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 375.46 KB

Obsah

Sdílejte