CZENERGIE4U s.r.o. – rozhodnutí k uložení donucovací pokuty

Číslo jednací: 12496-4/2017-ERU

Účastníku řízení se ve smyslu ust. § 96d odst. 1 písm. d) energetického zákona za účelem vymožení splnění povinnosti vyplývající z opatření k nápravě uloženého výrokem III. příkazu Energetického regulačního úřadu ze dne 5. října 2016, č. j. 10112-3/2016-ERU, ukládá dle ust. § 96d odst. 3 písm. c) energetického zákona donucovací pokuta ve výši 25 000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), která je splatná do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Energetického regulačního úřadu vedený u České národní banky č. ú. 19-2421001/0710, variabilní symbol 04617.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost CZENERGIE4U s.r.o., se sídlem Vinohradská 939/39, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 24234362

Datum nabytí právní moci: 7. 3. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 323.84 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon