CZECH PROJEKT INVEST s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 04346/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl dne 2. září 2015 v obci Žalkovice v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy strojním mechanizmem zemní práce související se stavbou „Žalkovice – kanalizace a ČOV", při kterých došlo k poškození podzemního kabelového vedení nízkého napětí, a tím k porušení povinnosti v ochranném pásmu i mimo ně provádět činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost CZECH PROJEKT INVEST s.r.o., se sídlem Příční 118/10, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 04277970

Datum nabytí právní moci: 3. 5. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 409.57 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon