CZ-AT integrace trhů s plynem - vypořádání veřejného konzultačního procesu

Energetický regulační úřad zveřejňuje vypořádání veřejného konzultačního procesu k problematice CZ-AT integrace trhů s plynem a ukončuje veřejný konzultační proces.

Národní regulační orgány, Energetický regulační úřad a E-Control, zahájily v březnu 2016 veřejnou konzultaci týkající se integrace plynárenských trhů v České republice a Rakousku.  S ohledem na množství a obsah doručených připomínek byl předložený dokument předkládajícími provozovateli přepravních sítí ČR a AT (GCA a NET4GAS) upraven a byly připraveny odpovědi na otázky vzešlé v rámci konzultace.

Energetický regulační úřad a E-Control proto společně zveřejňují otázky a odpovědi ke konzultovanému dokumentu, kterým se ukončuje veřejný konzultační proces.

Oba úřady dále zveřejňují „popis služby TRU", který vychází z původního konzultovaného popisu služby, byl však doplněn a upraven ve smyslu a na základě došlých připomínek z VKP.

Konkrétní Terms & Conditions nejsou zveřejňovány, budou předmětem veřejné konzultace při změně Řádu provozovatele přepravní soustavy.

Obsah

Sdílejte

Share icon