Cv - Pískování s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 09750-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl činnost, v důsledku které došlo k poškození plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost Cv - Pískování s.r.o., se sídlem Schubertova 1502/1, 430 01 Chomutov, IČO: 04896921

Datum nabytí právní moci: 18. 10. 2018     

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 215.01 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon