CSK-Invest, s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 01934-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 25. srpna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Mosty u Jablunkova u č. p. 558 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce chodníku podél silnice III/01152", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost CSK-Invest, s.r.o., se sídlem, ul. Olšová 1165, 73961 Třinec, IČ: 253 96 196

Datum nabytí právní moci: 28. 4. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 461.45 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon