Zprávy o provozu plynárenské soustavy

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

           
Zde naleznete roční, čtvrtletní a starší měsíční zprávy o provozu plynárenské soustavy ČR za jednotlivé roky ve formátu PDF.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Od ledna 2016 ERÚ již nezveřejňuje měsíční zprávy o provozu plynárenské soustavy ČR. Měsíční zprávy jsou od roku 2016 nahrazeny zprávami čtvrtletními.

Uvedená změna se uskutečnila na základě novely zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), § 17 odst. 7 písm. m).

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001