Teplo

Oddělení regulace teplárenství se zabývá stanovováním závazných podmínek pro sjednávání a kalkulaci věcně usměrňované ceny tepelné energie, k čemuž vydává příslušná Cenová rozhodnutí.

Prostřednictvím Sdělení jsou uveřejňována stanoviska Energetického regulačního úřadu pro oblast teplárenství a jiné důležité informace pro odběratele tepelné energie a dodavatele tepelné energie.

V části Vykazování jsou umístěny pokyny a informace pro držitele licencí na výrobu tepelné energie nebo na rozvod tepelné energie, kteří jsou v souladu s vyhláškou č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, povinni předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ekonomické a technické údaje.

Některé informace získané od držitelů licencí jsou zveřejněny a zpřístupněny veřejnosti v části Statistika. Příkladem toho jsou přehledy cen tepelné energie, které vedle uplatňovaných cen tepelné energie na jednotlivých úrovních předání obsahují mj. údaje o instalovaném výkonu, druhu paliva, množství dodané tepelné energie v příslušné cenové lokalitě.

V části Často kladené dotazy jsou nejčastější dotazy odběratelů i dodavatelů tepelné energie, které byly pracovníky úřadu vytipovány z došlé korespondence v předchozích letech.

Seznam článků rubriky

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 26.
Položek na stránku 10
  3