Střet zájmů

Dne 25. 01. 2017 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Touto novelou zákona dochází od 1. září 2017 k výrazným změnám v oblasti střetu zájmů, mimo jiné k zavedení centrálního evidenčního orgánu a centrálního elektronického registru oznámení v působnosti Ministerstva spravedlnosti ČR.

V souvislosti se zavedením centrálního elektronického registru oznámení novela zákona veřejným funkcionářům ukládá povinnost podávat oznámení dle zákona o střetu zájmu v elektronické podobě na jednotném formuláři, jehož strukturu a formát stanoví Ministerstvo spravedlnosti prováděcí vyhláškou č. 79 ze dne 23. 02. 2017.

Činnost dosavadních evidenčních orgánů tedy přebral účinností novely zákona centrální evidenční orgán, přičemž dosavadní evidenční orgány mají dle přechodných ustanovení zákona povinnost uchovávat oznámení o střetu zájmů a žádosti o nahlížení do registru oznámení podaná před nabytím účinnosti novely v listinné podobě po dobu 5 let od nabytí účinnosti zákona, tj. do 01. 09. 2022.