Statistika

Statistika podporovaných zdrojů je součástí statistiky elektroenergetiky.  Uvedené naleznete v části Statistika a sledování kvality, kde jsou k dispozici měsíční a roční zprávy o provozu elektrizační soustavy ČR. Současně jsou zde uvedeny i jednotlivé výkazy a metodika pro zasílání provozně technických dat za oblast elektroenergetiky.

Vykazování nepalivových zdrojů

Výrobci elektřiny z fotovoltackých, větrných a malých vodních elektráren nevykazují vůči ERÚ od 1. ledna 2014 žádné výkazy. Veškerá statistická data o těchto zdrojích přebírá ERÚ od společnosti OTE, a. s., která spravuje databázi uvedených zdrojů v souvislosti s vyplácením provozní podpory podle zákona o POZE.

Vykazování palivových zdrojů

Statistické vykazování veškerých palivových POZE a KVET zůstalo zachováno. Výrobci elektřiny z biomasy, bioplynu a dalších zdrojů, které využívají jakékoliv palivo, zasílají ERÚ od 1. ledna 2014 výkaz ERÚ-1. Výkaz je ke stažení v části Elektřina – Statistika a sledování kvality – Vykazování, kde je možné si rovněž stáhnout doprovodnou metodiku, která vysvětluje jednotlivé položky výkazu, určuje termíny zaslání a další informace nutné ke správnému vykazování.