Rozkladové komise

Rozkladová komise je zvláštní, nezávislý, odborný poradní orgán pro projednávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím, které v prvním stupni vydal ERÚ, případně proti rozhodnutím, které vydala Rada ERÚ v postavení prvostupňového správního orgánu. Zároveň je zvláštní komisí podle ustanovení § 108 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Rozkladová komise se řídí jednacím řádem rozkladové komise, je zřízena usnesením Rady ERÚ. Předsedu komise a ostatní členy rozkladové komise jmenuje a odvolává Rada ERÚ.

Rozkladová komise dále projednává:

 • opožděné nebo nepřípustné rozklady z hlediska, zda nejsou dány předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení,
 • podněty k zahájení přezkumného řízení,
 • původní rozklady účastníků řízení podané v řízení, ve kterém bylo rozhodnutí o rozkladu zrušeno a věc byla vrácena ERÚ k dalšímu řízení rozhodnutím soudu.


Při ERÚ jsou zřízeny 3 rozkladové komise:

Rozkladová komise pro oblast energetické infrastruktury a obchodu - seznam členů:

 • JUDr. Josef Vedral, Ph.D. (předseda),
 • JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.,
 • Mgr. et Mgr. Jan Kořán,
 • Mgr. Antonín Panák, LL.M.,
 • JUDr. Miroslav Uřičař,
 • Ing. Ondřej Fraňo,
 • doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc.,
 • Ing. Jan Zaplatílek.

 

Rozkladová komise pro oblast podporovaných zdrojů energie - seznam členů:

 • JUDr. Martin Nedelka, Ph.D., LL.M. (předseda),
 • Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA,
 • Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D.,
 • prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.,
 • Mgr. Vít Stehlík, LL.M.
 • Mgr. Luděk Šikola,
 • Ing. Kristián Titka,
 • Mgr. Ing. Jaroslav Vítek.

 

Rozkladová komise pro oblast ochrany spotřebitele - seznam členů:

 • JUDr. Věra Knoblochová, Ph.D. (předsedkyně),
 • Mgr. Lukáš Brada,
 • JUDr. Petr Kadlec,
 • JUDr. PhDr. Vratislav Koštál, Ph.D.,
 • Mgr. Vlastimil Turza,
 • Mgr. David Vyhnálek.