Předpisy upravující postup ERÚ

Níže naleznete přehled nejdůležitějších předpisů upravujících postup ERÚ při poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím.

Uvedený přehled Vám má usnadnit orientaci v platné legislativě. Všechny právní předpisy lze dohledat ve Sbírce zákonů ČR (Ministerstvo vnitra) a na internetových stránkách ERÚ (Legislativa - Právní předpisy ČR). Předpisy jsou k nahlédnutí denně v pracovních dnech od 8.00 hodin do 16.00 hodin na pracovištích ERÚ v Jihlavě a v Praze.