Desetiletý plán rozvoje PS

Energetický regulační úřad v souladu s § 17e odst. 2 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), je povinen konzultovat desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy.

Na základě implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES, tzv. třetího energetického balíčku, do energetického zákona má provozovatel přepravní soustavy povinnost, v souladu s § 58k odst. 1 tohoto zákona, vypracovávat a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ke konzultaci a posouzení Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy.

Účelem tohoto plánu rozvoje je vytvoření předpokladu možných investic, které představují navýšení kapacit české přepravní soustavy a posouzení schopnosti této soustavy dostát požadavkům trhu s plynem.

Seznam článků rubriky

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 15.
Položek na stránku 10
  2