PCI projekty

Energetický regulační úřad vedl ve smyslu čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry transevropských energetických sítí, řízení o společné žádosti společností NET4GAS, s.r.o., a GAZ-SYSTEM S. A., českého a polského provozovatele přepravní soustavy, týkající se schválení investic na plynárenský projekt společného zájmu. V rámci tohoto řízení vydaly ERÚ a polský regulátor (URE) koordinovaná rozhodnutí o přeshraničním přidělení nákladů a o začlenění těchto nákladů do sazeb na projekt obousměrného severojižního propojení České a Polské republiky (propojovací plynovod STORK II).

Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ze dne 17. října 2014 č. j.: 14197-48/2013-ERU nabylo právní moci dne 18. prosince 2014.

Seznam článků rubriky