Oznamovací platforma

Jedná se o aplikaci, která umožňuje jakémukoliv subjektu informovat agenturu ACER a vnitrostátní regulační orgány o situacích blíže popsaných v čl.3(4)(b), čl. 4(2) a čl.15 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

Veškeré manuály jsou dostupné v prostředí oznamovací plaftormy.

Nebyly nalezeny žádné položky.