Nařízení EB GL

EB GL je nařízení Evropské komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice.

Nařízení bylo zveřejněno dne 28. listopadu 2017 v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupilo v platnost 20 dní po vyhlášení, tj. dne 18. prosince 2017.

Nařízení stanovuje podrobný rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice, včetně zavedení společných zásad pro obstarávání a zúčtování záloh pro automatickou regulaci frekvence, záloh pro regulaci výkonové rovnováhy a záloh pro náhradu, včetně společné metodiky aktivace záloh pro regulaci výkonové rovnováhy a záloh pro náhradu.

Nařízení EB GL se v současnosti implementuje, přičemž aktuálně schválené metodiky naleznete v odkazech níže.

Seznam článků rubriky

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 15.
Položek na stránku 10
  2