Veřejné zakázky

Veřejné zakázky zadávané ERÚ podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a veřejné zakázky malého rozsahu, v souladu s interním předpisem, jsou uveřejňovány na profilu zadavatele.


Aktivní profil zadavatele:                                                   https://nen.nipez.cz/profil/ERU

Neaktivní profil zadavatele (adresa profilu zadavatele):   https://zakazky.eru.cz/

Neaktivní profil zadavatele (adresa el. tržiště Gemin):     https://www.gemin.cz/profil/energeticky-regulacni-urad