Mezinárodní spolupráce

7. 9. 2018

   

V rámci Evropské unie se mezinárodní aktivity ERÚ odehrávají především na poli dvou organizací – ACER a CEER. Pracovníci ERÚ se aktivně zapojují do pracovních skupin v oblasti elektroenergetiky, plynárenství, ochrany spotřebitele a REMIT. V těchto skupinách byly mimo jiné vypracovány podkladové materiály pro vytváření a novelizaci evropské energetické legislativy a rámcové pokyny a postupy pro její implementaci na národní úrovni.

SPOLUPRÁCE ERÚ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

Na základě nařízení (ES) č. 713/2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) se ERÚ angažuje v činnosti této evropské agentury. Kromě účasti v pracovních skupinách ERÚ jmenuje zástupce ČR do Rady regulačních orgánů, která dohlíží nad výkonem pravomocí ACER. Posláním ACER je podporovat, prohlubovat a koordinovat spolupráci mezi energetickými regulačními orgány na úrovni EU a usilovat o dokončení jednotného a konkurenceschopného trhu s elektřinou a zemním plynem.

ERÚ je členem Rady evropských energetických orgánů (CEER), zájmového dobrovolného sdružení energetických regulačních úřadů sdružujících regulátory pouze na evropském kontinentu. Cílem CEER je podpořit vytvoření jednotného, konkurenceschopného, účinného a udržitelného vnitřního trhu s plynem a elektřinou v Evropě. CEER funguje jako platforma spolupráce, výměny informací a pomoci mezi evropskými energetickými regulačními orgány a je jejich rozhraním na úrovni EU i na mezinárodní úrovni. ERÚ se aktivně podílí na všech činnostech CEER.

ERÚ se stal v říjnu 2018 členem Regionálního sdružení energetických regulátorů (ERRA), které sdružuje regulační orgány primárně ze zemí střední a východní Evropy, ale i celého světa. Členy ERRA je rovněž devět států EU, včetně zemí V4 a Rakouska, které sdílejí společné regionální zájmy v energetice a mají zájem na rozšiřování regulačního rámce EU.

Paralelně s aktivitami v mnohostranných vztazích věnuje ERÚ zvýšenou pozornost rovněž rozvoji regionální spolupráce a posilování kontaktů po dvoustranné linii. V rámci regionální spolupráce zaujímá prominentní místo Visegrádská skupina (V4).

Běžná mezinárodní agenda v sektoru elektroenergetiky se na úrovni ERÚ věnuje zejména implementaci kodexů sítě a rámcových pokynů.

DALŠÍ INFORMACE

SEZNAM OSTATNÍCH NÁRODNÍCH REGULÁTORŮ

 

 

Seznam článků rubriky

Je zobrazeno 11 - 20 položek z celkového počtu 25.
Položek na stránku 10
  3