Odkazy na související instituce

Ministerstvo průmyslu a obchodu (gestor energetické legislativy)

Česká obchodní inspekce (v rámci energetiky řeší např. problematiku zprostředkovatelů)

Ministerstvo financí (daňová politika)

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ochrana hospodářské soutěže)

Státní energetická inspekce (kontrolní orgán)

OTE, a.s. (operátor trhu s energií)