Stanoviska

V této sekci naleznete stanoviska Energetického regulačního úřadu vztahující se k licencím. Kompletní seznam stanovisek Energetického regulačního úřadu naleznete v sekci "Legislativa" - "Výkladová stanoviska ERÚ" (zde).

 

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu č. 1/2013 k problematice výroben a výrobních zdrojů elektřiny bioplynových stanic uplatňujících provozní podporu elektřiny spalováním bioplynu v bioplynových stanicích (PDF, 106 kB).

Společné stanovisko Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce k ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro hodnocení vydávání licencí (PDF, 292 kB).

Společné stanovisko Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce k ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (po zapracování změn vyplývajících ze zákona č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.) - část týkající se činnosti, kdy odběratel poskytuje odebranou elektřinu jiné fyzické či právnické osobě prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného odběrného zařízení (PDF, 139 kB).