Energetický regulační fond

Energetický regulační fond slouží k úhradě prokazatelných ztrát držitelů licence, kteří plní povinnost dodávky nad rámec licence.

Podrobnosti stanoví vyhláška č. 280/2007 Sb., o provedení ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním fondu a povinnosti nad rámec licence (Sbírka zákonů, částka 91, ze dne 7. 11. 2007).

 

Informace pro rok 2022

Vzhledem k tomu, že v roce 2021 zůstatek Energetický regulační fondu neklesl pod zákonem stanovený limit, nebude Energetický regulační úřad v roce 2022 vybírat příspěvek do fondu držitelů licencí v odvětví teplárenství.

 

Kontakt

Lucie Vildomcová
Telefon: +420 595 590 855
E-mail: lucie.vildomcova@eru.cz 

Seznam článků rubriky