Kontakty REMIT

Nařízení REMIT

Pro jakoukoliv komunikaci týkající se Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií uvádějte na zásilkách (obálce, emailu, datové zprávě) označení „REMIT".

Elektronické dokumenty zasílejte na remit@eru.cz, případně na email jednotlivých pracovníků odboru.

Tel: + 420 595 590 888 (podatelna na dislokovaném pracovišti v Ostravě)

 

Užitečné odkazy:

Oficiální stránky agentury ACER: http://www.acer.europa.eu/Pages/ACER.aspx

REMIT Portál agentury ACER: https://www.acer-remit.eu/portal/home