2021

Seznam článků rubriky

 • Energetický regulační věstník 6/2021

  22. 9. 2021

  Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2021 ze dne 16. září 2021, k cenám tepelné energie

 • Energetický regulační věstník 5/2021

  28. 5. 2021

  1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2021 ze dne 27. května 2021, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu
  2. Rozhodnutí podle článku 28 odst. 2 Nařízení Komise (EU) 2017/460 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn

 • Energetický regulační věstník 4/2021

  28. 5. 2021

  1. Informace o dosažené hodnotě výroby elektřiny a tepla z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie v roce 2019
  2. Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2020

 • Energetický regulační věstník 3/2021

  30. 3. 2021

  1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2021 ze dne 30. března 2021, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2020 ze dne 27. listopadu 2020, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny

 • Energetický regulační věstník 2/2021

  29. 1. 2021

  1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2021 ze dne 28. ledna 2021, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2020 ze dne 29. září 2020, k cenám tepelné energie

 • Energetický regulační věstník 1/2021

  28. 1. 2021

  1. Zpráva o hospodaření s prostředky Energetického regulačního fondu za rok 2020
  2. Návrh rozpočtu fondu na rok 2021