2020

Seznam článků rubriky

 • Energetický regulační věstník 9/2020

  30. 11. 2020

  1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 10/2020 ze dne 27. listopadu 2020, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí

 • Energetický regulační věstník 8/2020

  30. 11. 2020

  1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2020 ze dne 27. listopadu 2020, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny

 • Energetický regulační věstník 7/2020

  30. 11. 2020

  1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2020 ze dne 27. listopadu 2020, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

 • Energetický regulační věstník 5/2020

  30. 9. 2020

  1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2020 ze dne 29. září 2020, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu
  2. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2020 ze dne 29. září 2020, k cenám tepelné energie
  3. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2020, ze dne 30. září 2020, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie

 • Energetický regulační věstník 4/2020

  5. 6. 2020

  1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2020 ze dne 4. června 2020, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu
  2. Rozhodnutí podle článku 28 odst. 2 Nařízení Komise (EU) 2017/460 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn

 • Energetický regulační věstník 3/2020

  26. 5. 2020

  1. Informace o dosažené hodnotě výroby elektřiny a tepla z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie v roce 2018
  2. Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2019

 • Energetický regulační věstník 2/2020

  23. 4. 2020

  1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2020 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2019 ze dne 26. listopadu 2019, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu
  2. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2020 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2019 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny
  3. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2020 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 6/2019 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí

 • Energetický regulační věstník 1/2020

  10. 1. 2020

  1. Zpráva o hospodaření s prostředky Energetického regulačního fondu za rok 2019
  2. Návrh rozpočtu fondu na rok 2020