2017

Seznam článků rubriky

 • Energetický regulační věstník 10/2017

  21. 12. 2017

  1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2017 ze dne 20. prosince 2017, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2016, č. 11/2016 a č. 2/2017
  2. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2017 ze dne 20. prosince 2017, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2017, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie

 • Energetický regulační věstník 9/2017

  24. 11. 2017

  1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2017 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí

 • Energetický regulační věstník 8/2017

  24. 11. 2017

  1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2017 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny

 • Energetický regulační věstník 7/2017

  24. 11. 2017

  1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2017 ze dne 21. listopadu 2017, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

 • Energetický regulační věstník 6/2017

  26. 9. 2017

  1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2017 ze dne 26. září 2017, kterým se stanovují některé regulované ceny podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Energetický regulační věstník 5/2017

  26. 9. 2017

  1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2017, ze dne 26. září 2017, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie

 • Energetický regulační věstník 4/2017

  29. 5. 2017

  1. Informace o dosažené hodnotě výroby elektřiny a tepla z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie v roce 2015 2. Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2016

 • Energetický regulační věstník 3/2017

  30. 3. 2017

  1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2017 ze dne 29. března 2017, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2016 a č. 11/2016

 • Energetický regulační věstník 2/2017

  2. 3. 2017

  1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2017 ze dne 2. března 2017, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 6/2016, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

 • Energetický regulační věstník 1/2017

  13. 1. 2017

  1. Zveřejnění zprávy o hospodaření s prostředky Energetického regulačního fondu za rok 2016 a návrh rozpočtu fondu na rok 2017