2015

Seznam článků rubriky

 • Energetický regulační věstník 10/2015

  29. 12. 2015

  1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2015 ze dne 29. prosince 2015, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie

 • Energetický regulační věstník 9/2015

  27. 11. 2015

  1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2015 ze dne 26. listopadu 2015, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí

 • Energetický regulační věstník 8/2015

  27. 11. 2015

  1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2015 ze dne 26. listopadu 2015, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny

 • Energetický regulační věstník 7/2015

  27. 11. 2015

  1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2015 ze dne 25. listopadu 2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

 • Energetický regulační věstník 6/2015

  20. 11. 2015

  1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2015 ze dne 19. listopadu 2015, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie

 • Energetický regulační věstník 5/2015

  9. 11. 2015

  1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2015 ze dne 6. listopadu 2015, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2013 ze dne 1. listopadu 2013, k cenám tepelné energie

 • Energetický regulační věstník 4/2015

  23. 10. 2015

  1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2015 ze dne 21. října 2015, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2014 ze dne 25. listopadu 2014 ve znění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2015 ze dne 4. září 2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

 • Energetický regulační věstník 3/2015

  7. 9. 2015

  1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2015 ze dne 4. září 2015, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2014 ze dne 25. listopadu 2014, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny
  2. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2015 ze dne 4. září 2015, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2014 ze dne 25. listopadu 2014, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

 • Energetický regulační věstník 2/2015

  27. 5. 2015

  1. Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2014

 • Energetický regulační věstník 1/2015

  25. 5. 2015

  1. Informace o dosažené hodnotě výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, o dosažené hodnotě výroby tepla z biomasy a o dosažené hodnotě výroby biometanu v roce 2013