Čistá energie pro všechny

Dne 30. listopadu 2016 zveřejnila Evropská komise balíček legislativních návrhů, které mají usnadnit přechod k čisté energii a konkurenceschopnost EU na světových trzích s energiemi. Balíček Čistá energie pro všechny Evropany obsahoval osm legislativních textů, z nichž jedním byl návrh na přepracování směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou. Spotřebitelé jsou tak ve středu zájmu energetické unie. Předmětný balíček řadí mezi hlavní cíle zajištění spravedlivých podmínek pro spotřebitele. Energie patří mezi zboží kritické důležitosti a je nezbytně nutná pro plnohodnotné fungování v moderní společnosti. Přechod na čistou energii musí být také spravedlivý pro ta odvětví, regiony či zranitelné části společnosti, jejichž fungování a život tento přechod ovlivní. Komise navrhuje reformovat trh s energií tak, aby posílila postavení spotřebitelů a zajistila jim větší svobodu volby, co se týče energie. Na straně podniků to znamená větší konkurenceschopnost. Pro občany pak lepší informovanost, možnost zaujmout aktivnější roli na trhu s energií a větší kontrolu nad výdaji na energii.