Certifikace

Na základě § 10a odst. 1 energetického zákona provozovatel přenosové soustavy a provozovatel přepravní soustavy může provozovat přenosovou soustavu nebo přepravní soustavu pouze tehdy, je-li držitelem certifikátu nezávislosti vydaného Energetickým regulačním úřadem.

Certifikace se zahajuje na žádost toho, kdo hodlá provozovat přenosovou soustavu nebo přepravní soustavu.

Výrokovou část rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a stanovisko Komise uveřejní Energetický regulační úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup a v Energetickém regulačním věstníku. Pokud Energetický regulační úřad rozhodl odlišně od stanoviska Komise, uveřejní rovněž odůvodnění rozhodnutí - § 10c odst. 9 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.