Zveřejnění informací uvedených v článku 30 TAR NC pro rok 2021

2. 12. 2020

Informace zveřejňované v souladu s požadavky čl. 30 TAR NC

Zveřejnění informací uvedených v článku 30 nařízení komise (EU) 2017/460 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn (TAR NC).

Připojené soubory