Zero Energy s.r.o. - rozhodnutí k užití agresivní obchodní praktiky a uvedení nepravdivých informací

12. 4. 2021

Číslo jednací: 10030-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, kterého se dopustil tím, že jakožto prodávající užil v rozporu s ust. § 4 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele a ust. § 4 odst. 3 věta druhá téhož zákona ve spojení s ust. písm. f) přílohy č. 2 k témuž zákonu, agresivní obchodní praktiku a pokračujícího přestupku podle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. p) energetického zákona při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění změny dodavatele plynu uvedl nepravdivé informace.

 

Informace o účastníkovi řízení:

Zero Energy s.r.o., se sídlem Vinohradská 2165/48, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 06750362

Datum nabytí právní moci: 10. 2. 2021

Připojené soubory