Zástupce ERÚ byl zvolen místopředsedou CEER

23. 10. 2017

Tisková zpráva

Dne 19. října 2017 volilo Valné shromáždění Rady evropských energetických regulačních orgánů (CEER) nové členy správní rady. Místopředsedou se stal zástupce ERÚ Martin Šik. České republice se díky tomuto úspěchu otevírá větší prostor promlouvat do budoucnosti evropské energetické politiky.

Organizace CEER je profesní asociací sídlící v Bruselu. Byla založena v roce 2000 a sdružuje regulační orgány nejen ze zemí EU, ale i za hranicemi unie. Právě na půdě CEER si regulátoři vyměňují osvědčené postupy, které posilují postavení spotřebitelů a obecně napomáhají rozvoji energetického trhu.

„Jsem přesvědčen, že s novou správní radou CEER a pokračujícím zaujetím našich členů budou regulátoři prostřednictvím CEER nadále - podle svých nejlepších zkušeností - rozvíjet regulační postupy, kterými slouží veřejnému zájmu," říká předseda CEER Garrett Blaney.

„V Evropě i u nás se energetika rychle mění a na rozdíl od výrobců, distributorů či obchodníků mohou spotřebitelé do zásadních změn sami o sobě promluvit jen v omezené míře. Jsou to právě regulátoři, kteří hájí jejich zájmy. Chci reprezentovat především hlas regulátorů i spotřebitelů z nových členských států," dodává ke svému zvolení čerstvý místopředseda CEER Martin Šik.

Tento názor plně koresponduje s přístupem Rady ERÚ, která nastoupila do funkce 1. srpna 2017. Již o měsíc později představila Rada novou rozkladovou komisi, která se zabývá výlučně spotřebitelskými otázkami. Na počátku října byl zřízen nový útvar ERÚ pro vědu a výzkum, který má za úkol mj. zkoumat a implementovat právní nástroje, které zlepší postavení spotřebitelů na energetickém trhu. Rada ERÚ má také ambici posílit aktivity úřadu na evropské úrovni.

 

Bc. Mgr. Martin Šik, MA

Martin Šik vystudoval veřejnou politiku na Středoevropské univerzitě v Budapešti a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Na ERÚ pracuje již od roku 2012 na nejrůznějších pozicích spojených s evropskými aktivitami úřadu, v současnosti jako vedoucí oddělení mezinárodních trhů. Martin Šik zastupoval ERÚ v celé řadě pracovních skupin CEER i evropské agentury ACER, kde se zaměřoval zejména na integraci velkoobchodních trhů s elektřinou. Martin také pravidelně reprezentuje práci ERÚ na zahraničních konferencích.

Tiskovou zprávu CEER k uvedené volbě naleznete zde.

Správní rada CEER, zleva: předseda CEER Garrett Blaney (CRU, Irsko), místopředsedové Anne Vadasz Nilsson (EI, Švédsko), Annegret Groebel (BNetzA, SRN), Marie-Pierre Fauconnier (CREG, Belgie), Helene Gassin (CRE, Francie), Martin Šik (ERÚ, Česká republika)

Připojené soubory