Záměr vytvoření nového srovnávacího nástroje pro elektřinu a plyn

23. 10. 2020

Otevřená konzultace pro účastníky trhu

! ! !   Vstup do dotazníku   ! ! ! 

Nezávislé srovnávací nástroje (srovnávače) jsou účinným prostředkem, pomocí něhož mohou zákazníci posuzovat co nejširší škálu dostupných nabídek dodavatelů (v případě ERÚ se jedná o trh s energií – elektřina, plyn) na jednom místě pomocí jednoduchého vyhledávání a přehledných výsledků. Srovnávače poskytují zákazníkům orientaci v oblasti ceny a nabízených produktů a podněcují jejich aktivitu, která vede k větší konkurenci mezi dodavateli a následně nižším cenám/specializovaným produktům. Zároveň zákazníci mohou poznat méně propagované dodavatele energií.

Nová Směrnice

Nová Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944(1) o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou ukládá členským státům zajistit, aby alespoň zákazníci v domácnostech a mikropodniky s předpokládanou roční spotřebou nižší než 100 000 kWh měli bezplatný přístup alespoň k jednomu nástroji pro srovnávání nabídek dodavatelů, včetně nabídek smluv s dynamickým určováním ceny elektřiny. V České republice by tento srovnávací nástroj měl provozovat Energetický regulační úřad (ERÚ).

Aktuální stav a budoucí záměr

ERÚ v současnosti provozuje Cenový kalkulátor, který srovnává pouze nabídky elektřiny a je morálně i technicky zastaralý. Dále existuje několik komerčních srovnávačů, které umožňují porovnat nabídky obou komodit. U žádného z těchto komerčních srovnávačů ERÚ nemůže garantovat splnění požadavků výše uvedené směrnice. Proto ERÚ plánuje vyvinout nový srovnávač – který naplní požadavky evropské i české legislativy a pokryje nabídky elektřiny i plynu. Bude se jednat o unikátní srovnávací nástroj, který bude s využitím inovativních řešení a moderních prostředků pokrývat trh s elektřinou i plynem současně a přinášet tak co největší možný užitek zákazníkům (domácnosti a podnikatelský maloodběr) i dodavatelům. Sekundární cílovou skupinou jsou pracovníci ERÚ v roli poradců na telefonní lince z Oddělení ochrany spotřebitele a zpracovatelů dat z Oddělení monitoringu trhu.

Otevřená konzultace s účastníky trhu

S cílem zajistit co nejvyšší užitek pro primární uživatele budoucí Cenové kalkulačky se ERÚ v této otevřené konzultaci obrací na účastníky trhu – především širokou veřejnost.(2) Příspěvky získané prostřednictvím této formy budou využity při specifikaci konceptu a funkcionalit Cenové kalkulačky. Pokud uvede účastník své kontaktní údaje, může být znovu osloven za účelem vyjasnění specifik a nabídky další spolupráce (online).

Termíny

Zahájení otevřené konzultace: 23. 10. 2020

Termín pro zaslání příspěvků: do 6. 11. 2020 (včetně)

Vyjasnění příspěvků: 9. - 20. 11. 2020

Důležité dokumenty

1. Koncept Cenové kalkulačky

2. Zvažované funkcionality Cenové kalkulačky

3. Legislativní požadavky a rizika

Dotazník

Vyplněním Dotazníku k Cenové kalkulačce můžete pomoci při vývoji, tvorbě a testování Cenové kalkulačky i Vy!

Prosíme proto o poskytnutí informací.

Děkujeme

kalkulacka@eru.cz

Vyhodnocení otevřené konzultace s účastníky trhu

Otevřené konzultace se zúčastnilo celkem 123 respondentů v následujícím složení:

Složení respondentů Otevřené konzultace s účastníky trhu

Nejrelevantnější příspěvky získané v rámci otevřené konzultace jsou shrnuty v dokumentu, který byl zapracován do aktualizovaného konceptu Cenové kalkulačky pro potřeby předběžných tržních konzultací s potenciálními zhotoviteli IT řešení.

............................................................................................................................................................................................

(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU. Dostupná on-line.

(2) Nejedná se o konzultaci ve smyslu § 17e odst. 2 Energetického zákona. Součástí této otevřené konzultace nebude vypořádání připomínek.