Žádám ministra spravedlnosti o pomoc v boji s mafií

10. 8. 2016

Rozhodla jsem se napsat otevřený dopis ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi, ve kterém žádám o jeho vysvětlení a osobní záruku, že řetězec orgánů činných v trestním řízení zpracovávající dokumenty Energetického regulačního úřadu nezahrnuje také nepovolané ruce, které by jich mohly zneužít.

Existuje hned několik dobrých důvodů, proč jsou vybrané regulatorní orgány v civilizovaných zemích nezávislé. Regulace v některých odvětvích se přímo dotýká činnosti politiků, nastavuje jí zrcadlo a už z principu je proto nepřípustné, aby dokonce i vláda měla přímou kontrolu nad někým, kdo má v kompetenci dozorčí činnost nad určitým segmentem trhu, ať energetickým či bankovním. Je Česká republika civilizovanou zemí? V poslední době o tom čím dál častěji pochybuji. Mám za sebou prvoinstanční kolečko u "nezávislé" justice a do činnosti mnou řízeného, nejen z principu, ale i ze zákona nezávislého úřadu nemalou měrou promlouvá účelové vyšetřování.

Vyvádění mých podřízených z práce v poutech a zabavování dokumentů plných neveřejných informací jsou už tak trochu mediálním koloritem. Přemýšlel ale někdo, co se se zajištěnými "důkazy" děje? Jen stěží si dokážeme představit, že by policejní kordon vtrhl do budovy Plodinové burzy, kde sídlí Česká národní banka, a šacoval jejím nejvyšším představitelům šuplíky. Ještě méně je potom představitelné, že by se tak dělo opakovaně a beztrestně. Nezávislost své centrální banky si dovolí zpochybnit jen málokterá vláda. Pokud by to udělala, čelila by skandálu v mezinárodním měřítku.

Nejsem centrální bankéřkou, ale podklady Energetického regulačního úřadu podléhají, nebo by alespoň podléhat měly, obdobnému stupni ochrany. Také naše rozhodnutí ovlivňují tok stovek miliard ročně. Jenomže tomu tak není. Kvůli vyšetřování celá řada osob disponuje dokumenty, například zápisy z porad vedení i jednotlivých oddělení, které dávají nahlédnout pod pokličku nejen regulační kuchyně.

Proto je zcela namístě dotaz, jaký okruh lidí přichází s informacemi do styku a jak s nimi tito lidé nakládají. Stupňující se tlak na Energetický regulační úřad, resp. na jeho nezávislost, je patrný již několik let. Mé snahy o omezení výdajů spojených se solárním boomem nebo nákladů distribučních společností přitom mohou přijít vniveč, pokud by někdo znal dotčená opatření v předstihu a mohl se na ně připravit.

Věřím, že nejvyšší gestor justice v České republice, ministr spravedlnosti, si je dobře vědom závažnosti celé problematiky a možných rizik spojených s vyšetřováním. Právě proto ho žádám, aby mi poskytl svou záruku nebo z titulu svých kompetencí zjednal nápravu.

Odkaz na dopis v původním znění naleznete níže pod textem.

S odpovědí pana ministra veřejnost seznámím.

Připojené soubory