WIND STAV s.r.o. - rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

26. 7. 2021

Číslo jednací: 03537-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:

WIND STAV s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05938856

Datum nabytí právní moci: 11. 5. 2021

Připojené soubory