Vypořádání připomínek k návrhu Obchodních podmínek OTE, a.s., pro plynárenství

29. 5. 2018

VKP - Vypořádání připomínek

Přehled připomínek obdržených k návrhu Obchodních podmínek OTE, a.s., pro plynárenství a jejich vypořádání.

Připojené soubory