Vypořádání připomínek k návrhu Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v České republice 2021–2030

10. 12. 2020

Přehled připomínek doručených v rámci veřejného konzultačního procesu a způsob jejich vypořádání

Přehled připomínek obdržených k návrhu Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v České republice 2021–2030 v rámci veřejného konzultačního procesu a jejich vypořádání.

Připojené soubory