Vypořádání připomínek k návrhu Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v České republice 2017 – 2026

21. 3. 2018

Přehled připomínek doručených v rámci veřejného konzultačního procesu a způsob jejich vypořádání

Přehled připomínek obdržených k návrhu Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v České republice 2017 – 2026 v rámci veřejného konzultačního procesu a jejich vypořádání.

Připojené soubory