Vypořádání připomínek k zveřejněným návrhům úprav Pravidel provozování přenosové soustavy - Revize 11

9. 12. 2010

Vypořádání připomínek ke zveřejněným návrhům úprav Pravidel provozování přenosové soustavy - Revize 11

Připojené soubory