Výkladové stanovisko ERÚ č. 2/2018 (ochrana spotřebitele)

26. 4. 2018

Výkladové stanovisko k požadavkům na obsah a způsob uveřejňované a oznamované informace o zvýšení ceny nebo o změně jiných smluvních podmínek podle § 11a odst. 1 ve spojení s § 11a odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (aktualizace výkladového stanoviska č. 2/2011 a 4/2012)

Připojené soubory