Výkladové stanovisko ERÚ č. 6/2021 (regulační výkaz – přeprava plynu)

2. 3. 2021

Výkladové stanovisko vydané k problematice obsahu regulačních výkazů pro držitele licence na přepravu plynu podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů

 

Připojené soubory