Výkladové stanovisko ERÚ č. 4/2021 (regulační výkaz – operátor trhu)

1. 3. 2021

Výkladové stanovisko vydané k problematice obsahu regulačních výkazů pro držitele licence na činnost operátora trhu podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů

Připojené soubory