Výkladové stanovisko ERÚ č. 3/2021 (regulační výkaz – povinně vykupující obchodník s elektřinou)

1. 3. 2021

Výkladové stanovisko vydané k problematice obsahu regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou, který je povinně vykupujícím, podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů

Připojené soubory