Výkladové stanovisko ERÚ č. 10/2018 (nárok na podporu při opravě nebo údržbě výrobny elektřiny)

19. 12. 2018

Výkladové stanovisko k zachování nároku na podporu při opravě nebo údržbě výrobny elektřiny podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb.

Připojené soubory