Výkladové stanovisko ERÚ č. 1/2021 (regulační výkaz – distribuce elektřiny)

1. 3. 2021

Výkladové stanovisko vydané k problematice obsahu regulačních výkazů pro držitele licence na distribuci elektřiny podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů

Připojené soubory